mtcw


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει καταστήσει σαφές ότι η διαιώνιση του προβλήματος της μη-παραλαβής του Συστήματος δεν είναι ούτε και μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο. Προς τούτο τέθηκαν το τελευταίο διάστημα δύο καταληκτικά χρονοδιαγράμματα. Το πρώτο είχε τεθεί τον Φεβρουάριο του 2011 και έληγε στις 31 Ιουλίου 2011. Η ημερομηνία αυτή είχε τεθεί ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για προειδοποίηση του Αναδόχου πριν τον τερματισμό της σύμβασης, και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κριθεί, σε τυχόν δικαστική διαδικασία, ότι ο τερματισμός έγινε κατά παράβαση των όρων της σύμβασης και της σχετικής νομολογίας. Προς τούτο η Cyta, που είναι το συμβαλλόμενο μέρος, χειριζόταν το θέμα υπό την καθοδήγηση των νομικών της συμβούλων.

Με την πάροδο της 31ης Ιουλίου 2011 και τη νέα αποτυχία του Συστήματος, η Cyta εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία τερματισμού θα έπρεπε να διέλθει από τη φάση περαιτέρω ελέγχων ώστε να διαφανεί κατά πόσο θα ήταν εφικτό σε εύλογο χρόνο ο Ανάδοχος να άρει τις ουσιώδεις αποκλίσεις που είχαν διαπιστωθεί στη φάση των τελικών ελέγχων που έγιναν κατά τον Ιούλιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Cyta, στην παρουσία και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών, ότι η διαδικασία που εισηγείτο η Cyta θα ακολουθείτο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και ότι στις 20 Ιανουαρίου 2012, είτε θα είχε εκδοθεί το Πιστοποιητικό Παραλαβής, είτε θα τερματιζόταν οριστικά η σύμβαση και θα ρευστοποιούνταν οι τραπεζικές εγγυήσεις. Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε σήμερα, δεν τηρήθηκε ούτε και αυτό το χρονοδιάγραμμα με αποτέλεσμα κάποιοι έλεγχοι να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, σε νέα σύσκεψη που έγινε σήμερα υπό τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφασίστηκε να δοθεί περαιτέρω χρόνος τριών εβδομάδων (δηλαδή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012) ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, και μία εβδομάδα για να ετοιμαστεί η Έκθεση της Ομάδας Ελέγχου του LEFCO, η οποία συγκροτείται από λειτουργούς της Cyta και Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Η Cyta δεσμεύθηκε ρητά ότι ουδεμία άλλη παράταση θα ζητηθεί και ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2012 θα έχει ληφθεί η τελική απόφαση, είτε παραλαβής του Συστήματος, εάν κατά τους ελέγχους κριθεί ότι αυτό δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις, είτε τερματισμού της σύμβασης και άμεσης ρευστοποίησης των τραπεζικών εγγυήσεων.

Όσον αφορά δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» σχετικά με τη μετάκληση Συμβούλου από την Cyta, στη σύσκεψη έγινε σαφές από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και αποδεκτό από την Cyta ότι η παραλαβή ή μη του Συστήματος θα γίνει στη βάση της Έκθεσης της Ομάδας Ελέγχου του LEFCO (Cyta/ΤΠΑ) με πλήρη σεβασμό στους όρους της υπογραφείσας σύμβασης και ότι οι όποιοι εμπειρογνώμονες μετακαλεί η Cyta αφορούν δικές της εσωτερικές διαδικασίες προς τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνει. Ήταν δε σε όλους απόλυτα κατανοητό ότι ουδεμία έκπτωση ή χαλάρωση στις συμβατικές πρόνοιες που αφορούν την Προσωρινή Παραλαβή του Συστήματος δεν θα γίνει.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εκφράζει τη λύπη του γιατί για ακόμη μια φορά έχει παραβιαστεί το συμφωνηθέν με το Υπουργείο χρονοδιάγραμμα που έληγε σήμερα, χωρίς μάλιστα να ενημερωθεί το Υπουργείο εκ των προτέρων, είτε για τους χειρισμούς που είχαν στο μεταξύ γίνει, είτε για τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί. Οι χειρισμοί που έχουν γίνει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι σήμερα θα τύχουν εξέτασης στον κατάλληλο χρόνο και προς τούτο το Υπουργείο Συγκοινωνιών θα υποβάλει στο Υπουργικό εισήγηση για διορισμό ερευνώντος λειτουργού.