mtcw


Με την ευκαιρία της καθιέρωσης από την Ε.Ε. της 20ης Μαΐου ως της «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα», ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση προς το ΚΥΠΕ:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα 22 από τα 27 κράτη μέλη της να είναι παράκτια ή θαλάσσια, καθιερώνει από αύριο, την 20η Μαΐου, ως την «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα», πράξη που υποδηλοί, σηματοδοτεί και αναδεικνύει την τεράστια σημασία της θάλασσας στη ζωή μας.

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να τονιστεί ο κρίσιμος ρόλος των ωκεανών και των θαλασσών στην καθημερινή ζωή όχι μόνο των παράκτιων κοινοτήτων, αλλά όλων των ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γίνεται επίσης προσπάθεια για την καλύτερη προστασία των παράκτιων ζωνών, των θαλασσών και των ωκεανών, από όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Η 20η Μαΐου 2008 είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αναμένεται ότι αύριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει μια έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ., όπου μεταξύ άλλων θα τονίζεται, η ιδιαίτερη θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην ΕΕ οι εκτεταμένες ακτές της, τα νησιά της.

Η σημασία της θάλασσας για τη χώρα μας είναι τεράστια, τόσο για την οικονομία μας και για το εμπόριο, αφού αποτελεί βασική πηγή εσόδων, μέσω του τουρισμού, της ναυτιλίας και της αλιείας».

Κληθείς, με την ευκαιρία, να σχολιάσει τα επιτεύγματα της Κύπρου στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Υπουργός παρατήρησε ότι κατά γενική ομολογία αυτά είναι εξαιρετικά. Σύμφωνα με τα πιο έγκυρα διεθνή στατιστικά στοιχεία, πρόσθεσε, ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατέχει σήμερα την 10η θέση παγκοσμίως. Η Κύπρος, συνέχισε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχοντας το 13% του στόλου των 27 κρατών μελών της.

Σε άλλα σημεία της δήλωσής του προς το ΚΥΠΕ ο κ. Νικολαϊδης επισήμανε ότι η συνεισφορά της Κυπριακής Ναυτιλίας στην οικονομία ανέρχεται στο 2% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο, είπε, σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε πέραν των 270 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε, οι ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας για αρκετά μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, ο τομέας της Ναυτιλίας, συμπλήρωσε, απορροφά σήμερα 5000 περίπου άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Κύπριοι.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης, η Κυπριακή Ναυτιλία προσδίδει αξιοπιστία και κύρος στην πατρίδα μας και αποτελεί επίσης καταλύτη για άλλους τομείς και συναφείς ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως ασφάλειες, νηογνώμονες, πλοιοδιαχείρισης, λογιστές, δικηγόρους και τράπεζες.

Σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει προς όλους με την ευκαιρία αυτή, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε: «Αναμφισβήτητα, η θάλασσα αποτελεί πηγή ζωής και ταυτόχρονα θεωρείται πολύτιμη κληρονομιά. Πρέπει λοιπόν ο καθένας από εμάς, να συνειδητοποιήσει τη ζωτική σημασία που διαδραματίζει η θάλασσα στο νησί μας γενικότερα, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Η θάλασσα είναι μέρος της ζωής και το μέλλον μας, γι αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο που τόσο απλόχερα μας χάρισε η φύση».