mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, συμμετέχοντας στα εγκαίνια του έργου που συνδέεται άμεσα με μια σημαντική ιστορική στιγμή για την Κύπρο, την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Ιούλιο.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων παραδίδει σήμερα στην Πολιτεία ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, άρτια σχεδιασμένο και κατασκευασμένο, με αρχιτεκτονική ταυτότητα που αναδεικνύει τον συμβολισμό που απαιτεί ο προορισμός του και έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ξεχωριστό σταθμό σε μια προσπάθεια που άρχισε το 2007 όταν το Τμήμα μας ανέλαβε αρχικά το συντονισμό της προπαρασκευαστικής εργασίας που απαιτείτο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων, και στη συνέχεια την υλοποίηση του έργου.

Το πρώτο στάδιο αυτής της προσπάθειας ήταν η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκών σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμούς για τη διεξαγωγή της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις πιο πρόσφατες εμπειρίες άλλων κρατών μελών. Το επόμενο στάδιο ήταν η επιλογή και αξιολόγηση των πιθανών χώρων στην Κύπρο που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και, με βάση τα ευρήματα και συμπεράσματα της εργασίας αυτής, η οριστική λήψη της πολιτικής απόφασης.

Το Φεβρουάριο του 2009 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αξιοποίηση του Συνεδριακού Κέντρου και μέρους του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου «Φιλοξενία» ως των κτηριακών εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν την Κυπριακή Προεδρία. Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη υλοποίησης των κτηριακών προγραμμάτων του Δημοσίου.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση και το σχετικό Συμβόλαιο ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην εργοληπτική εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors and Developers Ltd, έναντι του ποσού των €20,47 εκ. συν ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις 26 Φεβρουαρίου 2010 και ολοκληρώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2012.

Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα χώρων, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και υποδομών. Οι κύριες ενότητές του είναι:

α) Το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», μέγιστης χωρητικότητας 500 ατόμων, του οποίου το όνομα καλύπτει όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Αποτελείται από την κεντρική αίθουσα συνεδρίων «Ζήνων ο Κιτιεύς», την αμφιθεατρική αίθουσα συνεδρίων «Κερύνεια», την αίθουσα γευμάτων εργασίας Υπουργών «Ελιά», τα εστιατόρια «Πενταδάκτυλος» και «Χαλκός» καθώς και από άλλες μικρότερες αίθουσες συνεδριάσεων και χώρους εργασίας αντιπροσώπων. Το κτήριο διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα όπως συνεδριακό/μεταφραστικό, τηλεδιάσκεψης, οπτικοακουστικής πληροφόρησης, ασφάλειας κλπ.

β) Το Κέντρο Τύπου «CyPress», που επίσης μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 500 άτομα, το οποίο αποτελείται από την αίθουσα διασκέψεων «Jean Monnet», αίθουσες ενημέρωσης (briefing rooms), χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφεία για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το εστιατόριο και σαλόνι «Γιασεμί», καφετέρια και άλλους βοηθητικούς χώρους.

γ) Οι εγκαταστάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού Υποδοχής (Host Broadcaster), ρόλος ο οποίος έχει αναληφθεί από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

δ) Τα κτήρια της Αστυνομίας, που είναι τρία μικρά κτήρια για τη φρουρά, τον έλεγχο των εισερχομένων και τον έλεγχο των εμπορευμάτων.

ε) Οι χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι για τα λεωφορεία και τα ταξί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στον εμπλουτισμό των χώρων με έργα τέχνης. Κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού έχουν επιλεγεί και τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία τρία έργα με αναφορές στην κυπριακή πραγματικότητα και τις κοινές ευρωπαϊκές καταβολές. Επίσης έχει τοποθετηθεί και ένα τέταρτο έργο, με την ιστορική ιδιαιτερότητα ότι ήταν τοποθετημένο πριν το 1974 στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, από όπου αφαιρέθηκε για σκοπούς προστασίας και σήμερα βρίσκεται τοποθετημένο στο Κέντρο Τύπου.

Η διαχείριση του Συνεδριακού Κέντρου και γενικά όλων των πιο πάνω χώρων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας έχει ανατεθεί κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού στην εταιρεία Marlaro Holdings Limited έναντι του ποσού των €3,5 εκ. + Φ.Π.Α.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, και ιδιαίτερα το προσωπικό του Τομέα Κτηρίων του Τμήματος μας που είχε τη γενική ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης του έργου, καθώς και τον Τομέα Επιμετρήσεων. Θα ήταν παράλειψη να μην κάμω αναφορά και στη συμβολή του μέχρι πρότινος Διευθυντή του Τμήματός μας και νυν Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου μας κ. Αλέκου Μιχαηλίδη στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, την Αστυνομία και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που συνεργάστηκαν στενά με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Συγχαρητήρια εκφράζω και στην εργοληπτική εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors and Developers Ltd και στους συνεργάτες της (υπεργολάβους, μελετητές και προμηθευτές) που κατάφεραν να ολοκληρώσουν έγκαιρα και με επιτυχία το έργο.