mtcw


Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να τελέσουμε τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» και του Κέντρου Τύπου “CyPress”. Στους χώρους του υπερσύγχρονου αυτού Συνεδριακού Κέντρου θα κτυπά η καρδιά της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτιστεί, θα διοργανωθούν εδώ πέραν των 100 συναντήσεων και αναμένεται ότι περισσότερα από 20.000 άτομα από όλες τις χώρες της Ένωσης θα απολαύσουν την κυπριακή φιλοξενία στο «Φιλοξενία».

Θα ήθελα να τονίσω εμφαντικά πως από την πρώτη στιγμή υπήρχε εκ μέρους μας η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα για αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης για διεξαγωγή μιας καθόλα επιτυχημένης Προεδρίας του Συμβουλίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου θα αναδείξει ακόμη περισσότερο και θα επιβεβαιώσει τον ρόλο που η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Όπως είναι γνωστό, η Προεδρεύουσα χώρα είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για τη συνολική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου. Είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου και αναλαμβάνει τη διοργάνωση και προεδρία όλων των υπουργικών συναντήσεων, καθώς και των συνεδριάσεων των διαφόρων Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, που η Συνθήκη ορίζει ότι εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας της εξαμηνιαίας εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου. Στο εν λόγω πλαίσιο, η Προεδρία προωθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προέρχονται πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπραγματεύεται συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των κρατών μελών αλλά και εκ μέρους των κρατών μελών, κατά τη διαδικασία συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναντίλεκτα, για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων αυτών η εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα απαιτείται να διαθέτει τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές. Υποδομές οι οποίες να μπορούν να φιλοξενήσουν τις διάφορες συναντήσεις και παράλληλα να προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και φιλοξενίας τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους λειτουργούς του Τύπου που καλύπτουν επί συνεχούς βάσης όλες τις διεργασίες.

Η προετοιμασία της Κύπρου για την ανάληψη της σημαντικής αυτής υποχρέωσης άρχισε το 2007 με την ενεργοποίηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της ετοιμασίας του κατάλληλου πλαισίου πληροφόρησης, για λήψη ορθών αποφάσεων και καθορισμό ενεργειών που να επιτρέπουν την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Ομάδων Εργασίας με διαφορετικό τομέα αρμοδιοτήτων η κάθε μια, έτσι που να καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων και διεργασιών για τα οποία απαιτείται προετοιμασία.

Η ετοιμασία κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων που να μπορούν να φιλοξενήσουν την Κυπριακή Προεδρία ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση. Κάτω από τον συντονιστικό ρόλο του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο εξωτερικό, καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι εμπειρίες άλλων χωρών που άσκησαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οριστικοποιήθηκαν οι ανάγκες σε χώρους και υποδομές.

Ακολούθως, και υπό το φως των πιο πάνω, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν πιθανοί χώροι στην Κύπρο που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για σκοπούς δημιουργίας κατάλληλων κτηριακών υποδομών. Η ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω διεργασιών κατέληξε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009 για αξιοποίηση του Συνεδριακού Κέντρου και μέρους του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου «Φιλοξενία» ως των κτηριακών εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν την Κυπριακή Προεδρία.

Η υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης ανατέθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο και σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, θα έπρεπε να προχωρήσει στην ανακαίνιση των χώρων αυτών ώστε να μετατραπούν σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, κατάλληλο να ανταποκριθεί στις ανάγκες την Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχής και έγκαιρη αποπεράτωση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, του οποίου τα εγκαίνια τελούμε σήμερα, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που άρχισε το 2007.

Μεθαύριο θα εγκαινιάσουμε ακόμα μια αίθουσα που πραγματικά έλειπε από το χώρο του Προεδρικού Μεγάρου για να είναι ένα ολοκληρωμένο Προεδρικό Μέγαρο. Πρόκειται για μια αίθουσα με την απόκτηση της οποίας δεν θα έχει ανάγκη το κράτος να παραθέτει στα ξενοδοχεία γεύματα και δείπνα προς επίσημους κρατικούς προσκεκλημένους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γι' αυτό ακούσαμε κριτική, αλλά μακάρι να είμαστε καλά.

Οι κτηριακές αυτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χώρων, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και απαραίτητης υποδομής. Διαθέτουν κατάλληλους χώρους διεκπεραίωσης των διαφόρων ειδών συναντήσεων που απαιτούνται, δηλαδή των συναντήσεων υψηλού επιπέδου, των γευμάτων εργασίας Υπουργών και των συναντήσεων των ομάδων εργασίας. Διαθέτουν επίσης σύγχρονο συνεδριακό εξοπλισμό, όπως επίσης και υποδομή για παροχή διερμηνείας στον απαιτούμενο αριθμό γλωσσών. Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι εργασίας για τα μέλη των αντιπροσωπειών, εξοπλισμένοι με την απαραίτητη υποδομή γραφείου.

Στο Κέντρο Τύπου “CyPress” περιλαμβάνεται η αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου Jean Monnet, ικανοποιητικός αριθμός αιθουσών ενημέρωσης (briefing rooms) και κατάλληλα διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι εργασίας για τους λειτουργούς του Τύπου οι οποίοι θα καλύπτουν εκτενώς και σε συνεχή βάση όλες τις εργασίες που θα λάβουν χώραν εδώ.

Για τη φιλοξενία τόσο των εθνικών αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσο και των λειτουργών του Τύπου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κατάλληλα διαμορφωμένα και επαρκή σε χωρητικότητα εστιατόρια, καφετέριες και σαλόνια.

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα του έργου είναι οι εγκαταστάσεις για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό υποδοχής (Host Broadcaster) που έχει την ευθύνη της παραγωγής και διανομής της ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των διεργασιών. Ο ρόλος αυτός, όπως είναι γνωστό, έχει αναληφθεί από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που καλείται να αποδείξει για άλλη μια φορά την πολυσχιδή προσφορά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στον τόπο μας.

Οι χώροι βρίσκονται κάτω από τον συνεχή έλεγχο της αστυνομίας, και για τον σκοπό αυτό υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί που εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς ασφάλειας.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη στενότητα πόρων λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να ταλανίζει ακόμη την Ευρώπη, προχωρήσαμε με σύνεση, προγραμματισμό και σωστή στάθμιση των προτεραιοτήτων στην όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία για επιτυχή ανταπόκριση στη μεγάλη πρόκληση της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου. Είναι αναγκαίο δε να τονίσω ότι σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού για την έκβαση αυτής της εθνικής προσπάθειας δαπανήθηκε για την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» και του Κέντρου Τύπου “CyPress”. Συνειδητά έχουμε επενδύσει στο μέλλον. Εγκαινιάζουμε σήμερα υπερσύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις που θα μπορούν να καλύπτουν τις συνεδριακές ανάγκες της χώρας για πολλά χρόνια ακόμη. Επιτρέψετε μου να πω όμως πως το μεγάλο στοίχημα που όλοι θα πρέπει να κερδίσουμε είναι η κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου αυτού προς το δημόσιο συμφέρον και μετά που θα πέσει η αυλαία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε μόλις ενάμιση μήνα πριν τη Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η διεκπεραίωση με επιτυχή τρόπο της Προεδρίας αποτελεί σημαντικό εθνικό στόχο για την πατρίδα μας. Μια επιτυχημένη Προεδρία θα συσσωρεύσει αποθεματικό κύρους και συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μας επιτρέψει να εξαργυρώσουμε στη συνέχεια. Για την επιτυχή έκβαση αυτού του πατριωτικού καθήκοντος καλούμε σε συστράτευση και συνεργασία όλους: πολιτικές δυνάμεις, οργανωμένα σύνολα και τους απλούς συμπολίτες μας.

Θα ήταν πραγματικά παράλειψη μου εάν, κλείνοντας το χαιρετισμό μου, δεν εξέφραζα τα θερμά συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής για τη χώρα μας. Ιδιαίτερα συγχαίρω το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων που συντόνισε την όλη προσπάθεια και επέβλεψε με επιτυχία την υλοποίησή του. Ευχαριστώ επίσης το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την Αστυνομία που συνεργάστηκαν με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Συγχαίρω τον φίλο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιο Φλουρέντζο υπό την πολιτική καθοδήγηση του οποίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτό το έργο-στολίδι για τον τόπο μας. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζω επίσης στην εργοληπτική εταιρεία και τους συνεργάτες της που κατασκεύασε το ποιοτικό αυτό έργο και κατάφερε να το παραδώσει έγκαιρα, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ.