mtcw


Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης προήδρευσε σήμερα το απόγευμα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων εμπλεκομένων υπηρεσιών στα θέματα λειτουργίας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς επίσης και εκπροσώπων της εταιρείας HERMES, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Νίκο Σιακόλα.

Μετά τη σύσκεψη ο κ. Νικολαΐδης έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:

«Η σημερινή σύσκεψη μαζί με την εταιρεία HERMES, τον Επενδυτή, τον Διαχειριστή των αεροδρομίων, έγινε σε συνέχεια της προηγούμενης μας σύσκεψης που έγινε στις 2/7/2008, την περασμένη Τετάρτη, μέσα στα πλαίσια του στόχου μας που είναι να επανέλθει το αεροδρόμιο της Λάρνακας, και της Πάφου ασφαλώς, σε επίπεδα λειτουργίας και εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών, σε εκείνα τα επίπεδα που απαιτούνται και προδιαγράφονται τόσο από τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης και αδειοδότησης, αλλά και από τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Σήμερα ο Διαχειριστής μάς υπέβαλε μια αναφορά που περιλαμβάνει τα σχέδια δράσης των δύο εταιρειών που ασχολούνται με τις υπηρεσίες εδάφους. Μάς έδωσαν τις κατ’ αρχήν εξηγήσεις τους για τις δύο αυτές αναφορές, τα σχέδια δράσης τα οποία περιλαμβάνουν το τι έγινε από τις 2/7/2008 μέχρι σήμερα από τις δύο εταιρείες και το τι προγραμματίζεται να γίνει τις επόμενες μέρες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Τα σχέδια δράσης επικεντρώνονται σε επτά βασικούς τομείς. Ο ένας τομέας αφορά θέματα προσωπικού. Οι δύο εταιρείες προχωρούν στην πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού. Η μεν LGS στην πρόσληψη περίπου 30 υπαλλήλων, τόσο σε εποπτικό όσο και σε εργατικό επίπεδο, αυξάνοντας τη δύναμη της κατά 5% περίπου, η δε SWISSPORT στην πρόσληψη περίπου 90 υπαλλήλων, τόσο σε εποπτικό όσο και σε εργατικό προσωπικό, αυξάνοντας τη δύναμή της κατά 20%. Ήδη το 80% περίπου του προσωπικού έχει προσληφθεί, το δε υπόλοιπο προσωπικό θα προσληφθεί σταδιακά μέχρι τις 15/7/2008, η τελευταία ημερομηνία που θα συμπληρωθούν οι προσλήψεις προσωπικού. Μιλούμε για προσωπικό το οποίο θα προέλθει τόσο από την ντόπια αγορά όσο και από το εξωτερικό, ιδιαίτερα το εποπτικό, το εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο δεύτερος τομέας αφορά την εκπαίδευση αυτού του προσωπικού από εκπαιδευτές που όπως μας λέχθηκε είναι ήδη στην Κύπρο αυτοί οι ειδικοί εκπαιδευτές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, για μεν την LGS προβλέπει ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης μέχρι 18/7/2008, για δε την SWISSPORT προβλέπει ολοκλήρωση μέχρι τις 31/7/2008.

Το τρίτο ζήτημα είναι η εξαγγελία μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών η οποία θα τεθεί σε ισχύει από τις 9/7/2008, μεθαύριο δηλαδή, η οποία προβλέπει σε περίπτωση αιχμής της μιας εταιρείας η άλλη εταιρεία να βοηθά, να επικουρεί τόσο με προσωπικό όσο και με εξοπλισμό.

Ο τέταρτος τομέας αφορά την αντιστοίχιση των αποσκευών όπου και οι δύο εταιρείες, όπως μας λέχθηκε, έχουν ήδη λάβει μέτρα για να διεξάγεται αυτή η λειτουργία πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση με υπερωρίες, ούτως ώστε να σταματήσουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Ο πέμπτος τομέας αφορά την πρόσληψη από τις δύο εταιρείες ειδικών συμβούλων σε θέματα ασφάλειας διαδικασιών και ασφάλειας επιβατών.

Ο έκτος τομέας αφορά την υιοθέτηση από τις δύο εταιρείες ενός συστήματος επιμέτρησης της απόδοσης, ούτως ώστε μέσα από την επιμέτρηση της απόδοσης να υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέπουν στις δύο εταιρείες να παίρνουν βελτιωτικά μέτρα. Η LGS έχει ήδη αναπτύξει το σύστημα και η SWISSPORT δεσμεύτηκε να το αναπτύξει μέχρι τις 18/7/2008.

Ο έβδομος τομέας αφορά τον πραγματικά ευαίσθητο τομέα των εργατικών σχέσεων, όπου αναγνωρίστηκε η σημασία του. Και οι δύο εταιρείες, όπως μας λέχθηκε, έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη ειδικών λειτουργών υπεύθυνων για θέματα εργασιακών σχέσεων που θα βρίσκονται μόνιμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου. Με τη διαβεβαίωση της εταιρείας HERMES, ότι σε θέματα που αφορούν τη φόρτωση των αεροπλάνων και σε θέματα που αφορούν τη διακίνηση μέσα στο χώρο στάθμευσης των αεροπλάνων, έχει ήδη προσληφθεί από τις δύο εταιρείες το απαραίτητο εποπτικό προσωπικό ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές οι διαδικασίες θα γίνονται χωρίς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, θα αξιολογήσει την αναφορά που μας υπέβαλε ο Επενδυτής και θέλω να τον ευχαριστήσω για την υποβολή αυτής της αναφοράς. Θα αξιολογήσουμε κατ΄ αρχήν κατά πόσο οι πρόνοιες της, ως πρόνοιες είναι ικανοποιητικές και θα δώσουμε μια απάντηση στην εταιρεία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, κατά πόσο οι πρόνοιες των σχεδίων δράσης, σαν θέματα, σαν τομείς, είναι ικανοποιητικές και στη συνέχεια ασφαλώς, σε περίπτωση που κριθούν αυτές ότι είναι ικανοποιητικές ή κατά πόσο θα πρέπει να συμπληρωθούν με επιπρόσθετες πρόνοιες τα σχέδια δράσης. Απομένει το θέμα της επιτήρησης της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης, εκτίμηση η οποία θα γίνεται ενδελεχώς τόσο από την εταιρεία HERMES, που έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας των αεροδρομίων, όσο και καθηκόντως, αρμοδίως, και από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας που έχει τις δικές του ευθύνες».

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων:

Κληθείς να αναφέρει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση σοβαρότατων προβλημάτων στα αεροδρόμια, το Υπουργείο ή η HERMES, ο κ. Υπουργός είπε: «Ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες που εκπηγάζουν τόσο από τις συμβάσεις όσο και από τη νομοθεσία. ΄Αρα ο καθένας ασφαλώς θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει βελτίωση της κατάστασης των υπηρεσιών εδάφους από την περασμένη Τετάρτη μέχρι σήμερα, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε: «Έχουμε σημειώσει όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει. Θα μελετήσουμε με κάθε προσοχή τα σχέδια δράσης που έχουν υποβληθεί, θα τα αξιολογήσουμε και την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι να πούμε την άποψη μας αναφορικά με την επάρκεια αυτών των σχεδίων δράσης και ασφαλώς αναφορικά με την παρακολούθηση στη συνέχεια της αποδοτικότητας και της υλοποίησης τους».

Δηλώσεις έκανε επίσης ο Πρόεδρος της HERMES κ. Νίκος Σιακόλας, ο οποίος απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σιακόλας ανέφερε ότι είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα έχει αναφέρει ο κ. Υπουργός και η HERMES από της πλευράς της, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, κάνει όλα εκείνα που πρέπει να κάνει, ούτως ώστε τα αεροδρόμια μας να λειτουργήσουν ομαλά και να προσφέρουν ικανοποιητική εξυπηρέτηση στο ταξιδιωτικό κοινό.

Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, πήραν μέρος ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, ο Διευθυντής Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ανδρέας Λαμπριανού, οι Διευθυντές των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες και αξιωματούχοι των δύο πλευρών.