mtcw

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσω την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον ορισμό του Ψηφιακού Πρωταθλητή της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από έκκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso προς όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, αποφάσισε κατά τη συνεδρία του στις 30 Οκτωβρίου 2012 τον ορισμό του δρα Στέλιου Χειμώνα ως Ψηφιακού Πρωταθλητή.

Η πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κας Neelie Kroes για ορισμό Ψηφιακών Πρωταθλητών, αποσκοπεί στην προώθηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Επιδίωξη της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να καταστούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας και γνώστες των θετικών αποτελεσμάτων από τη χρήση τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Τα τελευταία 20 χρόνια βιώνουμε μια επανάσταση στον τομέα των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Η Κοινωνία της Πληροφορίας και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σήμερα κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες. Αναμφίβολα θα συμβάλουν στη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σε πρόσφατη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso σημείωσε ότι στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων απασχόλησης θα προϋποθέτει κάποιο επίπεδο ψηφιακών γνώσεων.

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής κάθε χώρας θα είναι ο πρεσβευτής της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα του. Θα έχει ως αποστολή του την προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής με έμφαση στον τομέα εργασίας, την ανάπτυξη, την ψηφιακή ενσωμάτωση και τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την ενεργοποίηση νέων φορέων και της βιομηχανίας, με σκοπό την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή να παρακολουθεί την ανάπτυξη της εθνικής πολιτικής και την ενσωμάτωση της νομοθεσίας της ΕΕ στη χώρα του, ώστε να μπορεί να τη συμβουλεύει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι στη χώρα του.

Τέλος, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής θα ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών του με την υποβολή ετήσιας έκθεσης. Ο θεσμός του Ψηφιακού Πρωταθλητή, ο οποίος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος πόλος, πέραν από τις υφιστάμενες δομές, θα βοηθήσει στην περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κύπρο.

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση, καθώς και η επαγγελματική δράση του δρα Χειμώνα στα θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας ήταν οι παράγοντες στους οποίους βασίστηκε η επιλογή του ως Ψηφιακού Πρωταθλητή.

Ο δρ Χειμώνας κατέχει τη θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ενώ πριν την προαγωγή του στη θέση αυτή διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, από το 2000 μέχρι το 2012.

Ο δρ Χειμώνας κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ηλεκτρολογική Μηχανική με ειδικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθώς και διδακτορικό στο ίδιο θέμα. Έχει συγγράψει 35 μελέτες σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά ή στο πλαίσιο συνεδρίων. Με δική του πρωτοβουλία και επίβλεψη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ολοκληρώθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο, θέτοντας το πλαίσιο ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφορικής στην Κύπρο.

Με την αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητές του, ο δρ Χειμώνας θα επενεργήσει ως ενισχυτικός παράγοντας στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου. Αναμένεται δε, ότι θα αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, κινητοποιώντας διάφορους φορείς της κοινωνίας μας οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην όλη προσπάθεια.

Θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω με την ευκαιρία αυτή ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα στηρίξει το έργο του και θα είναι συμπαραστάτης στις προσπάθειές του. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις δράσεις που θα αποφασίσει να προωθήσει