mtcw

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΟ Υπουργός Συγκοινωνιών και ΄Εργων συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και συζητήθηκε το φλέγον θέμα της δρομολόγησης δημόσιων μεταφορικών μέσων από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προς τα αστικά κέντρα και τουριστικούς προορισμούς.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η αδειοδότηση ενδιαφερομένων μεταφορέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την προσφορά της αναφερόμενης υπηρεσίας. ΄Ηδη έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις από μεταφορείς που ενδιαφέρονται και ο Υπουργός έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών να επισπεύσει την εξέταση και αδειοδότηση το συντομότερο δυνατό. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μεταφορέα για πληροφορίες όσον αφορά την αδειοδότηση της υπηρεσίας αυτής.

Στόχος είναι όπως η πιο πάνω υπηρεσία να είναι διαθέσιμη μέχρι το καλοκαίρι.