Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Έργα Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε. Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Συγχρημδοτύμενων Έργων

Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε.


Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Συγχρημδοτύμενων Έργων


1.Αναβάθμιση Λιμανιού Λεμεσού

2.Εκβάθυνση του Λιμανιού Λεμεσού

3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων
σε Δημόσια Κτίρια σχολεία και Στρατόπεδα


4.Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος
Αστρομερίτη – Περιστερώνας - Ακακίου

5. Αποχετευτικό Σύστημα Δήμου Αθηένου
Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Κυβερνητική Πύλη

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)