Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Γ). Άδεια Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικού ταξί


Show details for Α. Ανανέωση Άδειας Οδικής ΧρήσηςΑ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης

Hide details for Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτΒ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτηση αφ...
Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτηση αφορά αστικά / αγροτικά / υπεραστικά ταξί)

Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν θα αντικατασταθεί το αστικό / αγροτικό / υπεραστικό ταξί στο οποίο αναφέρεται η Άδεια Οδικής Χρήσης με άλλο όχημα.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται και εξετάζεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 179).
2.Αντίγραφο της Άδειας Οδικής Χρήσης του οχήματος που θα αντικατασταθεί.
3.Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η Άδεια Οδικής Χρήσης.

Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.Έγκριση αντικατάστασης.
2.Αλλαγή κατηγορίας χρήσης οχήματος ( Δύο Έντυπα ΤΟΜ 130) από δημόσιας χρήσης σε ιδιωτική χρήση (για το όχημα που θα γίνει ιδιωτικής χρήσης) και από ιδιωτική σε δημόσια (για το όχημα που θα γίνει ταξί).
3.Πιστοποιητικό ασφάλισης από την Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (για το όχημα που θα γίνει ταξί).
4.Πιστοποιητικό C72 από το Τμήμα Τελωνείου (αν απαιτείται).
5.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης που θα αντικατασταθεί.
6.Πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής και των δύο οχημάτων.

Σημείωση
Το νέο όχημα που θα εγγραφεί ως αστικό ταξί θα πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία:
i. Θα πρέπει να είναι άσπρου ή μαύρου χρώματος,
ii. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει εγκατεστημένο εγκεκριμένου τύπου ταξίμετρο, φωτεινή επιγραφή αναγνώρισης στην οροφή του ταξί (φάρος), πινακίδες αναγνώρισης στο μπροστινό και πίσω μέρος του ταξί, κίτρινες πινακίδες με τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης μέσα σε 5 μέρες, πρέπει να παρουσιάσει το ταξί για επιθεώρηση στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΕΜΟ) προσκομίζοντας τη βεβαίωση από το εγκεκριμένο συνεργείο εγκατάστασης ταξιμέτρων και την πλαστική ταινία αναγνώρισης (κορδέλα) του ταξί. Ο Λειτουργός του ΚΕΜΟ θα σφραγίσει το ταξίμετρο, θα εφαρμόσει την πλαστική ταινία αναγνώρισης (κορδέλα) με το ένσημο ασφαλείας και θα τοποθετήσει τους εγκεκριμένους πίνακες κομίστρων.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης.
€1,71 για την κάθε έκδοση των 2 νέων Πιστοποιητικών ΕγγραφήςShow details for Γ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / ΥπερΓ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικο...

Show details for Δ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπερασΔ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ...

Show details for Ε. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξίΕ. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξί

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 11:46:31 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ