Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Έντυπα/Διαδικασίες Ταξί

Ταξί

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 80(Ι)/2011, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών χορηγεί επαγγελματική άδεια σε πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού οποιασδήποτε κατηγορίας ταξί (Τ).
Η επαγγελματική άδεια οδηγού ταξί χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του,
(β) είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην κατηγορία ταξί,
(γ) δεν έχει στερηθεί από Δικαστήριο του δικαιώματος να αποκτήσει επαγγελματική άδεια όπως τεκμηριώνεται από σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας,
(δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, όπως τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του,
(ε) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού ταξί, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτές εξετάσεις.
Θέματα εξετάσεων
Σχετικά Αρχεία:

ΤΑΞΙ Α ΜΕΡΟΣ - 2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 182,08Kb)
ΤΑΞΙ Β ΜΕΡΟΣ - 2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 92,64Kb)
TAΞΙ ΜΕΡΟΣ A-2011.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 124,69Kb)
ΤΑΞΙ ΜΕΡΟΣ Β-2011.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 70,62Kb)
Omada Δ).pdf Exams TAXI 8 October 2015 (Meros A. Omada Δ).pdf
Το αρχείο Omada Δ).pdf (Μέγεθος: 169,25Kb)
Exams TAXI 8 October 2015 (Meros B, Omada A).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 177,18Kb)
5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Α).pdf 18.5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Α).pdf
Το αρχείο 5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Α).pdf (Μέγεθος: 1893,5Kb)
5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Α).pdf 18.5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Α).pdf
Το αρχείο 5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Α).pdf (Μέγεθος: 868,74Kb)
5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Β.pdf 18.5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Β.pdf
Το αρχείο 5.2018-Ταξί - Μέρος Α (Ομάδα Β.pdf (Μέγεθος: 1875,02Kb)
5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Β).pdf 18.5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Β).pdf
Το αρχείο 5.2018-Ταξί - Μέρος Β (Ομάδα Β).pdf (Μέγεθος: 864,66Kb)

Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου