Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νομοθεσία Ρύθμιση Οδικών Μεταφορών

Ρύθμιση Οδικών Μεταφορών


Μεταφορές με οχήματα που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό
(i) Στις 6.12.2013 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013 (Νόμος 156(Ι)/2013).
 
(ii) Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012  (Νόμος 39(Ι)/2012) και ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος του 1991 (Νόμος 191/1991).
 
(iii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 156(Ι)/2013, ο Διευθυντής του Τμήματος θα εγκρίνει τους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.
 


Αρ. 9/1982 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1982
(Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Αρ. 38(Ι)/2012 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Αρ. 101(Ι)/2001 - Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001
(Μέγεθος Αρχείου: 4124 KB)
Αρ. 38(Ι)/2011 - Ο περί της πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα τροποποιητικός νόμος Ν.38(Ι)/2011
(Μέγεθος Αρχείου: 113 KB)
Αρ. 80(Ι)/2011 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011
(Μέγεθος Αρχείου: 1723 KB)
Αρ.158(Ι)/2015 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
(Μέγεθος Αρχείου: 570 KB)
Αρ. 3(Ι)/2007 - Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 1781 KB)
Αρ. 156(Ι)/2013 - Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 1110 KB)
Αρ. 49(Ι)/2014 - Ο περί της εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 26 KB)
Αρ. 25(Ι)/2015 - Ο περί της Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους
(Μέγεθος Αρχείου: 492 KB)
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα του 2009
(Μέγεθος Αρχείου: 1190 KB)


Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου