Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Α). Διαδικασίες για τη νομοθεσία της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα


Hide details for Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Α. Χορήγηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα, για να εκτελεί εσωτερικές ή διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών. Η αίτηση εξετάζεται από το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Έντυπο ΤΟΜ 202).

2. Τραπεζική Βεβαίωση (€9.000 για το πρώτο όχημα και €5.000 για κάθε επιπρόσθετο όχημα).

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας για την ανάλογη κατηγορία μεταφορών (εμπορευματικές μεταφορές/ επιβατικές μεταφορές).

4. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) πιστοποιητικά μη πτώχευσης για τους μετόχους και διευθυντές της εταιρείας καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας,

(β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου πιστοποιητικό μη πτώχευσης του προσώπου αυτού καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

5. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

(α) σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) πιστοποιητικό αξιοπιστίας για τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και των ιδιοκτητών που θα μετέχουν πραγματικά και μόνιμα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

(β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου πιστοποιητικό αξιοπιστίας του προσώπου αυτού καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

6. Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, μετόχων, διευθυντών (αφορά μόνο νομικό πρόσωπο) από τον Έφορο Εταιρειών.

7. Μελέτη Βιωσιμότητας για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.

Τέλος Υπηρεσίας: €85,43

Β. Προσθήκη νέας κατηγορίας οδικών μεταφορών στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για προσθήκη νέας κατηγορίας οδικών μεταφορών. Η αίτηση εξετάζεται από το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Έντυπο ΤΟΜ 202).

2. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) πιστοποιητικά μη πτώχευσης για τους μετόχους και διευθυντές της εταιρείας καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας,

(β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου πιστοποιητικό μη πτώχευσης του προσώπου αυτού καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

3. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας για τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και των ιδιοκτητών που μετέχουν πραγματικά και μόνιμα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας αντίστοιχο στην κατηγορία που θα προστεθεί στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα (εμπορευματικές μεταφορές / επιβατικές μεταφορές).

Τέλος Υπηρεσίας: €85,43

Γ. Αίτηση για αλλαγή του κατόχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για αλλαγή του προσώπου που κατέχει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Έντυπο ΤΟΜ 202).

2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (εμπορευματικές μεταφορές / επιβατικές μεταφορές) στην κατηγορία των μεταφορών της Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

3. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

Τέλος Υπηρεσίας: €85,43

Επικοινωνία: Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy


Show details for II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)
Show details for III. Άδεια «Α»III. Άδεια «Α»
Show details for IV. Άδεια «Δ»IV. Άδεια «Δ»
Show details for V. Άδεια «Ε»V. Άδεια «Ε»


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 10:05:45 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ