Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τεχνικός Έλεγχος


Γενικές ΠληροφορίεςΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τεχνικές Οδηγίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Τεχνικού Ελέγχου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-01-18 Aνακοίνωση - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναγκαίος Εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - 3η Έκδοση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2008-04-30 Τεχνική Οδηγία 2008-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2008-11-01 Τεχνική Οδηγία 2008-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-03-11 Τεχνική Οδηγία 2009-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-06-29 Τεχνική Οδηγία 2009-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-07-01 Τεχνική Οδηγία 2009-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-10-06 Τεχνική Οδηγία 2009-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-11-01 Τεχνική Οδηγία 2009-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2009-11-11 Τεχνική Οδηγία 2009-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2010-02-01 Τεχνική Οδηγία 2010-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-05-09 Τεχνική Οδηγία 2012-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-05-18 Τεχνική Οδηγία 2012-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-11-23 Τεχνική Οδηγία 2012-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-01-24 Τεχνική Οδηγία 2013-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-01-25 Τεχνική Οδηγία 2013-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-06-26 Τεχνική Οδηγία 2013-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-06-28 Τεχνική Οδηγία 2013-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-07-12 Τεχνική Οδηγία 2013-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-07-29 Τεχνική Οδηγία 2013-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-09-03 Τεχνική Οδηγία 2013-7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-01-10 Τεχνική Οδηγία 2014-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-05-12 Τεχνική Οδηγία 2014-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-07-15 Τεχνική Οδηγία 2014-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-12-19 Τεχνική Οδηγία 2014-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-02-02 Τεχνική Οδηγία 2015-1 σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-07-30 Τεχνική Οδηγία 2015-2 σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-11-05 Τεχνική Οδηγία 3-2015 - Φωτογραφικές σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-01-08 Τεχνική Οδηγία 1-2016 - Ελάχιστος Χρόνος Τεχνικού Ελέγχου - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-01-29 Τεχνική Οδηγία 2-2016 - Αναγκαστική Φωτογραφία - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-04-05 Τεχνική Οδηγία 3-2016 - Ευκρίνεια Φωτογραφίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-07-11 Τεχνική Οδηγία 4-2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-09-01 Τεχνική Οδηγία 5-2016-σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-01-05 Τεχνική Οδηγία 1-2018 - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-01-07 Τεχνική Οδηγία 2-2018 - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-01-10 Τεχνική Οδηγία 3-2018 - Αλλαγή κινητήρα-κορμού κινητήρα - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-01-23 Aνακοίνωση - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - Φορητή συσκευή ανίχνευσης υγραερίου - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-11-08 Τεχνική Οδηγία Αρ. 5-2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-11-27 Τεχνική Οδηγία Αρ. 6-2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-11-28 Τεχνική Οδηγία Αρ. 7-2018 Τεχνικό Εγχειρίδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-03-08 Τεχνική Οδηγία Αρ. 1-2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-08-12 Κατάλογος εξουσιοδοτημένων ΙΚΤΕΟ.pdf
Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου