Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2017 - 06/07/2018 08:46:59 πμ

Αριθμός Εγκυκλίου
Ημερομηνία
Θέμα
Σχόλια
Σχετικό Έγγραφο
2/201718/1/2017Έντυπα υποβολής αίτησης ακινητοποίησης μηχανοκίνητου οχήματος
Σε ισχύ
doc2_17.pdfdoc2_17.pdf
4/201715/2/2017Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανοκίνητου οχήματος και έλεγχος εξουσιοδοτημένων υπογραφών από το ΤΟΜ
Σε ισχύ
doc4_2017.pdfdoc4_2017.pdf
8/2017 21/3/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
doc8_17.pdf
9/2017 21/3/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
Doc9_17.pdfDoc9_17.pdf
10/2017 12/4/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
Doc10_17.pdfDoc10_17.pdf
11/2017 26/4/2017 Εγγραφή ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1 - Ο2
Σε ισχύ
doc11_17.pdfdoc11_17.pdf
12/2017 3/5/2017 Διαδικασία ελέγχου μη εγγεγραμμένου οχήματος το οποίο έχει εισαχθεί ή μεταφερθεί κτυπημένο από άλλη χώρα για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Μηχαν. Οχημ. Σε ισχύDoc12_17.pdfDoc12_17.pdf
13/2017 5/5/2017 Εγγραφή μηχανοκινήτων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης (παράταση εξουσιών του Υπουργού ΥΜΕΕ στον Διευθυντή ΤΟΜ μέχρι τις 30/6/2017) Σε ισχύDoc13_17.pdfDoc13_17.pdf
14/2017 8/5/2017 Αλλαγή κορμού κινητήρα μηχανοκινήτων οχημάτων Σε ισχύdoc14_17.pdfdoc14_17.pdf
15/2017 16/5/2017 Όρος της "Έδρας των Αδειούχων Μεταφορέων Α" Σε ισχύdoc15_17.pdfdoc15_17.pdf
16/2017 26/5/2017 Τελωνισμός υπερήλικων μεταχειρισμένων οχημάτων Σε ισχύDoc16_17.pdfDoc16_17.pdf
17/2017 29/5/2017 Εξαιρέσεις της Ειρηνευτικής Δύναμης από την καταβολή δασμών και τελών Σε ισχύdoc17_17.pdfdoc17_17.pdf
20/2017 11/7/2017 Εγγραφή στην Κυπριακή Δημοκρατία οχημάτων (φορτηγών, ρυμουλκών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) που διεξάγουν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Σε ισχύdoc20_17.pdfdoc20_17.pdf
21/2017 3/8/2017 Παράταση για εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης μέχρι την 30/9/2017 Σε ισχύdoc21_17.pdfdoc21_17.pdf
22/2017 11/9/2017 Ο Περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - ανάκληση διορισμού πθιστοπούντων υπαλλήλων λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας τους Σε ισχύdoc22_17.pdfdoc22_17.pdf
23/2017 18/9/2017 Τερματισμός διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του Σε ισχύdoc23_17.pdfdoc23_17.pdf
25/2017 18/9/2017 Κενωθείσα θέση κοινοτάρχη ενορίας Βλάχου του Δήμου Αραδίππου Σε ισχύdoc25_17.pdfdoc25_17.pdf
26/2017 31/10/2017 Εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης (παράταση μέχρι 31/12/2017) Καταργήθηκεdoc26_17.pdfdoc26_17.pdf
27/2017 2/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Διορισμοί στη Λάρνακα Σε ισχύDoc27_2017.pdfDoc27_2017.pdf
28/2017 3/11/2017 Είσοδος/Έξοδος από το κτίριο των κεντρικών γραφείων του ΤΟΜ Σε ισχύdoc28_17.pdfdoc28_17.pdf
29/2017 8/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Διορισμοί στη Λευκωσία Σε ισχύdoc29_17.pdfdoc29_17.pdf
30/2017 15/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος - Διορισμοί στη Λεμεσό Σε ισχύdoc30_17.pdfdoc30_17.pdf
32/2017 18/12/2017 Ασφαλιστικό σημείωμα (cover note) από την ασφαλιστική εταιρεία TRUST INSURANCE Σε ισχύdoc32_17.pdfdoc32_17.pdf
33/201719/12/2017Πιστοποιητικά Φυσικής Ικανότητας για τη χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού
Σε ισχύ
doc33_17.pdfdoc33_17.pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc2_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc4_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT513RB.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc9_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc10_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc11_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc33_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc32_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc12_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc13_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc14_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc15_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc16_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc17_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc20_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc21_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc22_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc23_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc25_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc26_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc27_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc28_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc29_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc30_17.pdfΠίσω


Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα