Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών