Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
20/08/2014 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
06/08/2014 Ανακοίνωση Εξέτασης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
01/08/2014 Ανακοίνωση καταβολής καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας σε δόσεις
08/07/2014 Ανακοίνωση προσφοράς για εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού
25/06/2014 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το Νομοσχέδιου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο του 2014»
18/06/2014 Ανακοίνωση ανανέωσης Αδειων Κυκλοφορίας για το 2ο εξάμηνο του 2014
29/05/2014 Ανακοίνωση Διακοπής Διαδικτυακών Υπηρεσιών
21/05/2014 2014-05-21 Ανακοίνωση Διακοπής Διαδυκτιακών Υπηρεσιών
25/04/2014 Ανακοίνωση - Εξετάσεις για οδηγούς ADR
24/04/2014 Ανακοίνωση Διακοπής Διαδικτυακών Υπηρεσιών
21/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2011
20/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με τα προκαταρκτικά κριτήρια, προϋποθέσεις, όρους λειτουργίας και προδιαγραφές για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)
17/03/2014 Αποτελέσματα Εξετάσεων ΥΓΤΕΟ ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2014
12/03/2014 Ελάχιστες απαιτήσεις (όροι) για την ίδρυση και λειτουργία Εγκεκριμένου Κέντρου Κατάρτισης Οδηγών ΕΚΚΟ
04/03/2014 Ανακοίνωση αποτελέσματα επιτυχόντων γραπτής εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης για τις κατηγορίες οχημάτων Λεωφορείων και Φορτηγών
25/02/2014 Ανακοίνωση υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού για την κατηγορία Ταξί "Τ"
10/02/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 28.11.2013 - ΚΑΤ."Τ"ΤΑΞΙ


Αρχείο Ανακοινώσεων


Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καταβολή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

Kύπρος και ομοσπονδία

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου

Προσωπικά Δεδομένα