Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
24/04/2014 Ανακοίνωση Διακοπής Διαδικτυακών Υπηρεσιών
04/04/2014 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
21/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι 2011
20/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με τα προκαταρκτικά κριτήρια, προϋποθέσεις, όρους λειτουργίας και προδιαγραφές για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)
17/03/2014 Αποτελέσματα Εξετάσεων ΥΓΤΕΟ ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2014
12/03/2014 Ελάχιστες απαιτήσεις (όροι) για την ίδρυση και λειτουργία Εγκεκριμένου Κέντρου Κατάρτισης Οδηγών ΕΚΚΟ
04/03/2014 Ανακοίνωση αποτελέσματα επιτυχόντων γραπτής εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης για τις κατηγορίες οχημάτων Λεωφορείων και Φορτηγών
25/02/2014 Ανακοίνωση υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού για την κατηγορία Ταξί "Τ"
11/02/2014 Δημόσια διαβούλευση - Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997- 2012
11/02/2014 Ανακοίνωση-Παράτασης ανανέωσης Αδειών Κυκλοφορίας για το 2014
10/02/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 28.11.2013 - ΚΑΤ."Τ"ΤΑΞΙ
29/01/2014 Πληροφοριακό έντυπο τελών κυκλοφορίας για εγγεγραμένα οχήματα μέχρι 31/12/2013
27/01/2014 Ανακοίνωση ομοιόμορφου ωραρίου στη Δημόσια Υπηρεσία
14/01/2014 Ανακοίνωση - Τέλη Κυκλοφορίας βαν που προέρχονται από όχημα σαλούν
13/01/2014 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ SALOON ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 01/01/2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ CO2 ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
08/01/2014 Ανακοίνωση για το τέλος διευκόλυνσης των Αδειών Κυκλοφορίας
30/12/2013 Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας για το 1ο εξάμηνο του 2014
18/12/2013 Ανακοίνωση - Εξετάσεις για την εξουσιοδότηση υπεύθυνων γραμμής τεχνικού ελέγχου (ΥΓΤΕΟ) ΙΚΤΕΟ
12/12/2013 Επιτυχόντες στην εξέταση για την κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικής (Κλάση 1 - Εκρηκτικά) Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR που έγινε στις 13/11/2013
12/12/2013 Επιτυχόντες στην εξέταση για την κατοχή Πιστοποιητικού Βασικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR που έγινε στις 13/11/2013
12/12/2013 Επιτυχόντες στην εξέταση για την κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικής (Οδικές Μεταφορές με Βυτία) Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR που έγινε στις 13/11/2013
06/12/2013 Ανακοίνωση εξέτασης για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Ε.Α.Ο.) κατηγορίας "Φ" Φορτηγού
06/12/2013 Ανακοίνωση εξέτασης για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Ε.Α.Ο.) κατηγορίας "Λ" Λεωφορείου
25/11/2013 Aνακοίνωση - Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
18/11/2013 Ανακοίνωση - Ειδική εξέταση για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Ε.Α.Ο.) κατηγορίας "Τ" Ταξί
04/02/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΚΚΟ)
04/02/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΚΚΟ)


Αρχείο Ανακοινώσεων


Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

Kύπρος και ομοσπονδία

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου

Προσωπικά Δεδομένα