Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
01/07/2016 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016
09/06/2016 Αποτελέσματα Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης για τις Κατηγορίες Οχημάτων Λεωφορείων και Φορτηγών
06/06/2016 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων σχετικά με την εξασφάλιση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
10/05/2016 Ανακοίνωση - Διακοπή παροχής υπηρεσιών
20/04/2016 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2012»
11/04/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο νομοσχεδίου του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001 που αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου σε όσους έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους καθώς και την ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας από πρόσωπα ηλικίας 75 ετών και άνω
31/03/2016 Ανακοίνωση Εξέτασης σχετικά με την εξασφάλιση πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλείας ADR
31/03/2016 Ανακοίνωση - Εξετάσεις για οδηγούς ADR
18/03/2016 Δημόσια Διαβούλευση: Νέος Νόμος για την εκπαίδευση οδηγών
04/03/2016 Ανακοίνωση Καταβολής Καθυστερημένων Τελών Κυκλοφορίας με Δόσεις
02/03/2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια δεκαεπτά (17) φορητών Μικροϋπολογιστών και Εκτυπωτών και τεσσάρων (4) Βάσεων, για τον Έλεγχο Τροχαίων Παραβάσεων και την Έκδοση Εξωδίκων, συντήρηση τους για πέντε (5) χρόνια και εκπαίδευση στη χρήση τους
19/02/2016 Ανακοίνωση - Υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από επιχειρήσεις
08/02/2016 Ανακοίνωση Εξέτασης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για τις κατηγορίες Λεωφορείου (Λ) και Φορτηγού (Φ)
26/01/2016 Ανακοίνωση ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού για την κατηγορία Ταξί "Τ"
22/01/2016 Αποτελέσματα Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μηχανοκίνητων Οχημάτων Κατηγορίας 'Τ' Ταξί
19/01/2016 Ανακοίνωση - Διακοπή παροχής υπηρεσιών
25/06/2015 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ


Αρχείο Ανακοινώσεων


Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Ατυχήματα

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου