MTCW

Antonis Georgiades
06/04/1959 - 15/08/1960
Andreas Papadopoulos
16/08/1960 - 20/04/1966
Titos Fanos
21/04/1966 - 30/06/1970
Nicos Rousos
01/07/1970 - 15/06/1972
Yiangos Zamparloukos 
16/06/1972 - 15/07/1974
Nicos Pattichis
08/08/1974 - 14/01/1975
Georgios Tombazos
15/01/1975 - 08/03/1978
Marios Eliades
09/03/1978 - 09/09/1980
Georgios Hadjicostas
12/09/1980 - 19/04/1982
Christos Mavrellis
20/04/1982 - 31/07/1985
Rois Nicolaides
01/08/1985 - 27/02/1988
Nakos Protopapas
28/02/1988 - 03/05/1990
Pavlos Savvides
04/05/1990 - 22/11/1991
28/02/1993 - 08/04/1997
Renos Stavrakis
25/11/1991 - 28/02/1993
Adamos Adamides
28/02/1993 - 08/04/1997
Leontios Ierodiakonou
09/04/1997 - 07/02/1998
03/03/1998 - 24/08/1999
Averof Neophytou
25/08/1999 - 28/02/2003
Kikis Kazamias
03/03/2003 - 14/04/2004
Giorgos Lillikas
15/04/2004 - 19/05/2004
Haris Thrassou
19/05/2004 - 16/07/2007
Maria Malactou Pampalli
16/07/2007 - 29/02/2008
Nicos Nicolaides
29/02/2008 - 02/03/2010
Erato Kozakou Marcoulli
02/03/2010 - 05/08/2011
Efthymios Flourentzou
05/08/2011 - 28/02/2013
Tasos Mitsopoulos
01/03/2013 - 14/03/2014
Marios Demetriades
14/03/2014 - 28/02/2018
Vassiliki Anastassiadou
01/03/2018 - 03/12/2019
Yiannis Karousos
3/12/2019 - 28/02/2023